hujan salju

Monday, January 7, 2013

Sparepart Nokia

KT NO 1200                3900
KT NO 1200 ONLY        3150
KT NO 1202        9900
KT NO 1650 + BOARD        9325
KT NO 1661        10000
KT NO 1680 CLASSIC        8750
KT NO 2112/2115        13350
KT NO 2115 BOARD        15100
KT NO 2220 + FLX OC        13400
KT NO 2300        3500
KT NO 2300 A        3150
KT NO 2600 CLASSIC + FX        6700
KT NO 2600 ONLY        3150
KT NO 2610/2626        8750
KT NO 2710 C + BOARD        12775
KT NO 3100 ONLY        5000
KT NO 3110 ONLY        5000
KT NO 3200 + BOARD A        8100
KT NO 3210        4300
KT NO 3220 + BOARD        6800
KT NO 3220 + BOARD A        7100
KT NO 3230 + BOARD        36350
KT NO 3250        40950
KT NO 3350        1700
KT NO 3530        1700
KT NO 3650        13950
KT NO 5000 + BOARD        43250
KT NO 5000 + BOARD KW        7900
KT NO 5030        9900
KT NO 5110        1500
KT NO 5200 + BOARD OC        12200
KT NO 5200 + BOARD ORI        13350
KT NO 5220 + BOARD + FLX        14500
KT NO 5300 + BOARD        12600
KT NO 5300 + BOARD OC        12200
KT NO 5310 + FLEXI        11625
KT NO 5310 + FLEXI KW        10500
KT NO 5310 + FLEXY ORI AA        31750
KT NO 5320 + BOARD        12200
KT NO 6020 + BOARD        5500
KT NO 6030/1600        6500
KT NO 6070 BOARD        7100
KT NO 6070 ONLY        3000
KT NO 6080 + BOARD        7300
KT NO 6100        1500
KT NO 6110 BOARD ATAS        12200
KT NO 6110 BOARD ATAS OC        12700
KT NO 6111 + BOARD        12700
KT NO 6120C + BOARD        10100
KT NO 6210 NAVI+BOARD BAWAH        7600
KT NO 6220 C + BOARD        11100
KT NO 6220 C + BOARD OC        11650
KT NO 6225 + BOARD        21500
KT NO 6230 + BOARD        8175
KT NO 6230 I + BOARD        8200
KT NO 6233+BOARD        16800
KT NO 6233+BOARD OC        19100
KT NO 6235 + BOARD        17400
KT NO 6260 KEYPAD ATAS        12000
KT NO 6260 KEYPAD BAWAH        12350
KT NO 6260 S BOARD ATAS        44400
KT NO 6270 BOARD ATAS        10000
KT NO 6275 + BOARD        48800
KT NO 6280 BOARD ATAS OC A        31750
KT NO 6300        5000
KT NO 6500C + BOARD        11550
KT NO 6500S BAWAH+BOARD KW        7600
KT NO 6585 + BOARD        30600
KT NO 6600 + JOYSTICK        9600
KT NO 6600 + JOYSTICK OC        9900
KT NO 6610        8200
KT NO 6610 + BOARD        7050
KT NO 6610I+ BOARD        8200
KT NO 6630 + BOARD        8400
KT NO 6670 + BOARD        8200
KT NO 6680 + BOARD        7600
KT NO 6720 C + BOARD        13950
KT NO 6730 + BOARD        20250
KT NO 6760 + FX ORI        72900
KT NO 7100 S + FLEXY        14100
KT NO 7100 S + FX OC        11900
KT NO 7210 + BOARD        7100
KT NO 7210 S + FLEXY        8750
KT NO 7250 + BOARD        7100
KT NO 7260        7100
KT NO 7270 BOARD ORI        65500
KT NO 7310 SUPERNOVA + BOARD        12700
KT NO 7360 BOARD        7100
KT NO 7370 BOARD ORI        90000
KT NO 7390 BOARD        165300
KT NO 7610 + BOARD        7600
KT NO 8210        4000
KT NO 8250        3750
KT NO 8310        3400
KT NO 8600 + FLEXI        60000
KT NO 9210 + BOARD        37500
KT NO C 1-01 ONLY        6500
KT NO C 5-01 + FLX        17900
KT NO E 5 ONLY        5500
KT NO E 51 + BOARD        11400
KT NO E 52 + BOARD        13350
KT NO E 52 + BOARD OC        17950
KT NO E 63 + BOARD        15650
KT NO E 63 + BOARD OC        16800
KT NO E 65 BWH        12200
KT NO E 7 + BOARD        119800
KT NO N 70 + BOARD        7400
KT NO N 70 + BOARD ORI        6750
KT NO N 73+BOARD+JOYSTICK        16800
KT NO N 76 BOARD + FLX        17400
KT NO N 77 BOARD + FLX        14500
KT NO N 78 + BOARD ORI        76500
KT NO N 78 BOARD + FLEXY        68400
KT NO N 79 + BOARD        28900
KT NO N 80 BOARD        7100
KT NO N 82 + FLX ORI        11100
KT NO N 82 + FLX ORI AA        28900
KT NO N 86 BOARD ORI        35700
KT NO N 90 + BOARD        28300
KT NO N 91 + FX        8133
KT NO N 93 I + FLX        145200
KT NO N 93 I + TULANG        162500
KT NO N 97 +FLX DLM        26000
KT NO N 97 MINI        127500
KT NO N GAGE QD + BOARD        16800
KT NO X 3 + FX OC        16800
KT NO X 3 + FX ORI        30600
KT NO X 3 + FX ORI AA        25450
KT NO X 6 +FLX        13200
KT NO X 6 +FLX OC        14500
       
SPT NO 1100 BUZZER        5000
SPT NO 1100/2300 PLUG IN + MIC        3200
SPT NO 1200 PLUG IN ORI        3000
SPT NO 1202 BUZZER        4000
SPT NO 1202 BUZZER ORI        3500
SPT NO 1255 BUZZER        6500
SPT NO 1265/1325 VIBRATOR        8100
SPT NO 1616 BUZZER        3500
SPT NO 2100 PLUG IN        3500
SPT NO 2100 SIM LOCK        3000
SPT NO 2115 KARET TOMBOL        3000
SPT NO 2280 KARET TOMBOL        6000
SPT NO 2300 BUZZER ORI        7000
SPT NO 2505 BUZZER        3500
SPT NO 2600 PLUG IN        3500
SPT NO 2630 CAMERA        31750
SPT NO 2630 VIBRATOR        5000
SPT NO 2650 KABEL ANTENA ORI        6450
SPT NO 3100 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 3100/6100 VIBRATOR        5700
SPT NO 3100/6100 VIBRATOR A        6450
SPT NO 3110 C CAMERA        12200
SPT NO 3110 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 3110 KARET TOMBOL OC        1200
SPT NO 3120 C CAMERA        30000
SPT NO 3200 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 3200/6610/7250 CAMERA A        19950
SPT NO 3210 BUZZER        2500
SPT NO 3210 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 3210 PLUG IN A        12100
SPT NO 3210 SIMLOCK        1000
SPT NO 3210 SWITCH ON/OFF        1100
SPT NO 3210 VIBRATOR        6750
SPT NO 3220 KAMERA        67500
SPT NO 3220 KARET LAMPU        3300
SPT NO 3220 KARET LAMPU ORI        1500
SPT NO 3220 KARET TOMBOL        1200
SPT NO 3220 SWITCH ON/OFF        1000
SPT NO 3220 SWITCH ON/OFF ORI1        1500
SPT NO 3230 FRAME LCD        18750
SPT NO 3230 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 3230 PLUG IN        2200
SPT NO 3230 PLUG IN OC        2400
SPT NO 3230 TOMBOL PTT        2700
SPT NO 3230 VIBRATOR        5500
SPT NO 3250 BUZZER        6500
SPT NO 3250 KAMERA        15700
SPT NO 3250 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 3250 SWITCH CAMERA        5450
SPT NO 3250 TOMBOL GULIR        1000
SPT NO 3250/N 73 SWITCH MMC        4000
SPT NO 3310 BUZZER        3500
SPT NO 3310 BUZZER OC        4500
SPT NO 3310 BUZZER ORI        3000
SPT NO 3310 KARET TOMBOL KW        500
SPT NO 3310 KARET TOMBOL ORI        700
SPT NO 3310 PLUG IN + MIC        2500
SPT NO 3310 VIBRATOR        1000
SPT NO 3310 VIBRATOR ORI A        4500
SPT NO 3310/82 SWITCH ON/OFF        1000
SPT NO 3310/82 SWITCH ON/OFF A        1000
SPT NO 3500 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 3500/3110 KARET TOMBOL        800
SPT NO 3510 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 3530 KARET TOMBOL A        800
SPT NO 3530/1600 BUZZER ORI        3500
SPT NO 3530/1600 BUZZER ORI A        4000
SPT NO 3585 KARET TOMBOL        1200
SPT NO 3586 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 3650 KARET TOMBOL        800
SPT NO 5000 CAMERA        9900
SPT NO 5000 FRAME LCD+FX+KT        72000
SPT NO 5110 BUZZER        1500
SPT NO 5110 KARET TOMBOL        750
SPT NO 5110 PLUG IN A        8000
SPT NO 5110 PLUGIN        5500
SPT NO 5110 SIM LOCK        1200
SPT NO 5110 SWITCH ON/OFF        750
SPT NO 5110 SWITCH ON/OFF OC        800
SPT NO 5130 CAMERA        13000
SPT NO 5230 TOUCHSCREEN OC        23000
SPT NO 5250 TOUCHSCREEN        34250
SPT NO 5250 TOUCHSCREEN KW        14500
SPT NO 5300 KARET TOMBOL KW        700
SPT NO 5300 KARET TOMBOL ORI        800
SPT NO 5300/N73 BUZZER KAKI A        10600
SPT NO 5300/N73 BUZZER PER ORI        10300
SPT NO 5310 BUZZER ORI A        11100
SPT NO 5310 CAMERA OC1        15500
SPT NO 5310 FRAME LCD+FX        43000
SPT NO 5310 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 5310 VIBRATOR        6000
SPT NO 5510 KARET TOMBOL        1200
SPT NO 5510 KARET TOMBOL ORI        2100
SPT NO 5530 PEN STYLUS        5200
SPT NO 5530 TOUCHSCREEN        21750
SPT NO 5610 SCROLL OC        7600
SPT NO 5610 SWITCH CAMERA A        8000
SPT NO 5700 JOYSTICK LUAR        1200
SPT NO 5800 PEN STYLUS        6700
SPT NO 5800 TOUCHSCREEN        18600
SPT NO 5800 TOUCHSCREEN A        40500
SPT NO 6015 KARET TOMBOL        2500
SPT NO 6020 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 6030 KARET TOMBOL KW        1000
SPT NO 6030 PLUG IN A        2200
SPT NO 6030/2630 VIBRATOR        8000
SPT NO 6070 CAMERA        9000
SPT NO 6070 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 6100 KACA INFRA        1500
SPT NO 6100 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 6100 TMBL VOLUME        1500
SPT NO 6100/6610 PLUG IN        1250
SPT NO 6101 ENGSEL        9250
SPT NO 6108 PEN STYLUS        12300
SPT NO 6120 C KARET TOMBOL        1000
SPT NO 6120 C SWITCH ON/OFF OC        1500
SPT NO 6131 CAMERA        89900
SPT NO 6210 KARET TOMBOL ORI        1000
SPT NO 6210 VIBRATOR        3500
SPT NO 6220 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 6225 KACA INFRA        19850
SPT NO 6225 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 6225 TOMBOL BACK CASING        2250
SPT NO 6230 BUZZER        4300
SPT NO 6230 CAMERA        28000
SPT NO 6235 KARET TOMBOL        2500
SPT NO 6235 TOMBOL VOLUME        9200
SPT NO 6255 ENGSEL        15700
SPT NO 6260 KARET TOMBOL        1350
SPT NO 6260/5700 SWITCH CAMERA        6100
SPT NO 6270 KAMERA        17500
SPT NO 6270 KARET TOMBOL        1200
SPT NO 6280 KARET TOMBOL        1450
SPT NO 6280 SWITCH ON/OFF        1400
SPT NO 6300 CAMERA        15000
SPT NO 6300 KARET TOMBOL A        1000
SPT NO 6303 KAMERA BESAR        89900
SPT NO 6500C PLUG IN A        1200
SPT NO 6585/6610 KARET TOMBOL        2500
SPT NO 6600 F CAMERA ORI        71000
SPT NO 6600 KAMERA        197500
SPT NO 6600 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 6600 KARET TOMBOL ORI        1400
SPT NO 6600 PLUG IN        1200
SPT NO 6600 SIMLOCK        6200
SPT NO 6610 KARET TOMBOL        1000
SPT NO 6610 TOMBOL BACK CASING        1200
SPT NO 6708 TOUCH SCREEN        13500
SPT NO 7200 KABEL ANTENA        6200
SPT NO 7210 BUZZER ORI A        2200
SPT NO 7210/6610 VIBARTOR        5000
SPT NO 7310 S CAMERA        21700
SPT NO 7310 S FX+KT+FRAME OC        49850
SPT NO 7610 KAMERA        14250
SPT NO 7610 KARET TOMBOL        900
SPT NO 7610 RING CAMERA        4250
SPT NO 7610 TOMBOL BACK CASING        1200
SPT NO 7610 VIBRATOR        2200
SPT NO 7650 BUZZER        4100
SPT NO 7650 KARET TOMBOL        1200
SPT NO 7650 SWITCH ON/OFF        1400
SPT NO 8210 PLUG IN        2500
SPT NO 8210 SUPER BUZZER        2300
SPT NO 8210 TMBL VOL BIASA        1200
SPT NO 8210 VIBRATOR        3600
SPT NO 8210/50 INFRA RED        5100
SPT NO 8210/50 TOMBOL VOLUME        4100
SPT NO 8310 BUZZER        2200
SPT NO 8310 SIM LOCK        1200
SPT NO 8310 SWITCH ON/OF A        1200
SPT NO 8310 SWITCH ON/OFF        1000
SPT NO 8310 VIBRATE        4500
SPT NO 8310/2100 BUZZER A        2300
SPT NO 8800 KACA CASING HITAM        23800
SPT NO 8800 KACA CASING SILVER        21700
SPT NO 9210 KABEL ANTENE A        23800
SPT NO 9210 LAMPU LAYAR BESAR        34250
SPT NO 9210 PLUG IN KW        10500
SPT NO 9210 STICKER        1400
SPT NO 9300 FRAME LCD        34250
SPT NO 9500 FRAME LCD        28000
SPT NO C 2-03 BUZZER OC        7600
SPT NO C 2-03 TOUCHSCREEN        19500
SPT NO C 3-01 TOUCHSCREEN        13800
SPT NO C 5-03 TOUCGSCREEN ORI        40500
SPT NO C 5-03 TOUCHSCREEN        14250
SPT NO C 6 TOUCHSCREN KW        22700
SPT NO C 6 TOUCHSCREN ORI        62300
SPT NO C 6/N 8 PLUG IN        9250
SPT NO C 6-01 TOUCHSCREEN ORI        122500
SPT NO C 7 TOMBOL SWITCH LOCK        11200
SPT NO C 7 TOUCHSCREN ORI        79700
SPT NO E 51 KARET TOMBOL        1200
SPT NO E 51 KARET VOLUME        2800
SPT NO E 65 KARET TOMBOL        1000
SPT NO E 66 KARET TOMBOL        1400
SPT NO E 7 TOUCHSCREEN ORI        172500
SPT NO E 71 CAMERA        46750
SPT NO E 71 FX+KT+FRAME LCD        289000
SPT NO E 71 FX+KT+FRAME OC        78750
SPT NO E 90 CHINA PLUG IN        11100
SPT NO E 90 PLUG IN OC        2800
SPT NO N 300 TOUCHSCREEN        19800
SPT NO N 303 TOUCHSCREEN ORI        89000
SPT NO N 500 TOUCHSCREEN ORI        79400
SPT NO N 70 CAMERA BELAKANG        24250
SPT NO N 70 CAMERA DEPAN        11100
SPT NO N 70 KARET TOMBOL        1000
SPT NO N 70 PLUG IN A        1200
SPT NO N 70 RING CAMERA        9200
SPT NO N 70 SWITCH CAMERA        2900
SPT NO N 73 JOYSTICK LUAR ORI        1000
SPT NO N 73 KARET TOMBOL        1100
SPT NO N 73 SWITCH CAM BLKNG A        6100
SPT NO N 73 SWITCH CAMERA BLKG        2500
SPT NO N 73 SWITCH KAMERA BWH        11000
SPT NO N 75 CHINA BUZZER        11000
SPT NO N 8 TOMBOL SWITCH LOCK        11000
SPT NO N 8 TOUCHSCREN ORI        135000
SPT NO N 81/5800 SWITCH LOCK        7900
SPT NO N 81/N 82 PLUG IN        2500
SPT NO N 90 TOMBOL GULIR        2800
SPT NO N 900 TOUCHSCREEN        122500
SPT NO N 91 BUZZER        8300
SPT NO N 95 CHINA PLUGIN        6500
SPT NO N 97 PEN STYLUS        8000
SPT NO N 97 SWITCH LOOK        9200
SPT NO N 97 TOUCHSCREEN        88100
SPT NO N 97MINI TOUCHSCREEN        66000
SPT NO N GAGE QD KARET TOMBOL        1600
SPT NO N-GAGE KARET CASING        2800
SPT NO X 3 CAMERA        28000
SPT NO X 6 TOUCHSCREEN A        79000
SPT NO X 6 TOUCHSCREN CINA        12000
SPT NO X 6/5530 BUZZER        6000
SPT NO X 7-00 TOUCHSCREN ORI        114000

2 comments:

  1. bisa bli lewat online gk nie gan ??

    ReplyDelete
  2. Bisa aja kok gan.kita kirimnya biasanya menggunakan jasa JNE..untuk update harga bisa tanya di YM:glory_cell82@yahoo.com
    Pin bb:22276D6E
    Thanks

    ReplyDelete